“...två temperament i våldsam, underbar tvekamp...” GTrec.html
“...  jag har sällan sett en människa lyssna med hela kroppen...”   GTrec.html
rec.html
“...jag njuter av varenda sekund av spelet...”  GTrec.html
“Här är hon magnifik: hon fyller sin bräckliga diktargestalt med en energi ..."  GTrec.html

     Anna Persson